Hei, jeg har for første gang injisert amfetamin, å jeg har et spørsmål rundt det å bruke sterilt vann i motsetning til injeksjonsvæske.
Var helt sikker på at sterilt vann skulle gå helt fint til injeksjon da det er helt rent. Men det var først når jeg leste på flasken (etter en 5-6, 2 1/2-ml-sprøyter) jeg ble usikker – «Ikke til intravenøs bruk.»

Tekst fra felleskatalogen: Forsiktighetsregler
Preparatet er hypotont og skal ikke administreres alene. Skal ikke brukes til i.v. injeksjon med mindre den er gjort isoton med et egnet, oppløst legemiddel. Ved bruk som fortynningsmiddel for hypertone oppløsninger, skal riktig fortynning brukes for å gjøre oppløsningen så isoton som mulig. Hemolyse kan forekomme etter infusjon. Hemoglobinindusert nyresvikt etter hemolyse er rapportert.

Det jeg lurer på er om hvor store intravenøse doser som skal til før man kan få uheldige bivirkninger og eventuelt hemolyse? – Minner på at jeg har tatt rundt 15 milliliter intravenøst fordelt på 12 timer.

Mann, 19 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og det er derfor vanskelig for oss å kunne gi deg noe helt konkret svar på hvor store doser hypotone væsker som kan injiseres i blodet før hemolyse eller andre bivirkninger intreffer.

Vi vil anbefale deg å kontakte helsepersonell eller giftinformasjonen for å være sikker på å få et korrekt svar.