Hvorfor gir ingen av årene mine blodsvar lengre? Får jeg fortsatt rusfølelse selvom jeg ikke får blodsvar når jeg injiserer. Kjenner at jeg er inni åren

Kvinne, 18 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi kan ikke gi deg veiledning om dette her. Du må ta kontakt med feltpleie eller andre instanser i rusomsorgen. Kontakt Straxhuset i Bergen. Dersom du bruker stoffer/opiater som kokes med syre, er det en vanlig konsekvens at blodsvar uteblir.