Hvordan mye skade kan blanding av rus, alkohol og piller påføre fosteret tidlig under svangerskapet ( 2-9 uker).

Kvinne, 30 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er god dekning i forkningen for at fosteret er utsatt for skader dersom den gravide ruser seg i svangerskapet. Særlig utsatt er fosteret tildlig i graviditeten. Hvor mye skade avhenger selvsagt av mengden rusmidler inntatt.

Alkohol har en godt dokumentert negativ innvirkning. I store mengder kan alkohol gi meget alvorlige skader på fosteret. Les her om føtalt alkholsyndrom. Se også artikkelen nederst.

Når det gjelder piller kommer det helt an på hvilke piller det er snakk om. Beroligende medikamenter som Sobril, Valium etc har ikke veldig stor innvirkning dersom de brukes i små doser. Det samme gjelder andre vanlige medikamenter som smertestillende o.l. Se i artikkelen under.

Det mest brukte illegale rusmiddelet er cannabis (hasj og marihuana). Dette er nok det minst skadelige rusmiddelet, men noen studier viser en noe økt risiko for prematur fødsel og lav fødselsvekt ved hyppig bruk av cannabis. Andre rusmidler kan tildels være meget skadelige, både for mor og foster. Opioider kan gjøre fosteret til avhengig av det samme mor bruker. Se mer om dette også i artikkelen under.