Innimellom er jeg bekymret for min manns økende alkoholbruk. Jeg har prøvd å ta det opp på en konstruktiv måte, det hjelper selvsagt ikke.

Bakteppet er at hans mor har alkoholproblemer, noe som gjør meg usikker. Hun bor i Nord-Norge så det påvirker oss ikke i det daglige, men det ligger som en usikkerhet når hun er på besøk, siden hun drikker for mye innimellom.

Har dere noen råd?

Kvinne, 53 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Dette høres ut som en vanskelig situasjon for deg, og den er dessverre ganske vanlig. Du sier at du har forsøkt å snakke med ham om dette, uten at det nytter. I så fall er det dessverre ganske begrenset hva du kan gjøre. For at han skal endre sitt drikkemønster, må han være oppriktig motivert til denne oppgaven. Derfor blir det kanskje naturlig å stille ham et ultimatum; at enten må drikkemønsteret hans endre seg til det bedre, ellers må du trekke deg unna. Et slikt ultimatum må i så fall stilles på bakgrunn av dine grenser og dine behov i et samliv, uavhengig av hvorvidt han selv ser på drikkingen som problematisk eller ikke. Det er kun ham selv som bestemmer hvor mye han skal drikke, men du velger altså hvorvidt du vil utsette deg selv for drikkingen hans. Her er det kun du som bestemmer hvor mye eller lite alkohol som er greit for deg å leve med.

Alternativt kan dere sammen oppsøke et Familievernkontor, eller en form for samlivsterapi, og snakke om dette problemet på en mest mulig ryddig måte med en veileder tilstede.