På helsenorge.no fant jeg nyttig informasjon om Canabis og tilsvarende (se lenka), men avhengighet nevnes overhodet ikke. Hva vet vi i dag om avhengighet av hasj og marihuana.
https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/narkotika/hasj

Mann, 50 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Det er delte meninger om hvor avhengighetsskapende cannabis egentlig er, og det finnes nok ingen entydig vitenskapelig konsensus på dette området. Enkelte forskningsrapporter konkluderer med at cannabis er avhengighetsskapende (i en eller annen grad), mens andre rapporter ikke finner belegg for å hevde dette. Hva vi kan si er at cannabis nok er betydelig mindre avhengighetsskapende rent fysiologisk, sammenlignet med en del andre rus- og legemidler. Dette betyr ikke dermed at cannabis ikke kan være fysiologisk vanedannende, noe som f.eks. gir utslag i form av abstinenssymptomer dersom man slutter brått etter regelmessig bruk. Noen er mer utsatte for dette enn andre. Typiske abstinensplager inkluderer f.eks. skjelving, svetting, kvalme og søvnproblemer. Dette vil normalt gradvis opphøre i løpet av noen dager/uker.

Det er kanskje mer naturlig å snakke om psykologisk avhengighet når det gjelder cannabis. «Psykologisk avhengighet» kan forstås på en del ulike måter, men vil kort sagt handle om et regelmessig behov for å innta et rusmiddel av andre årsaker enn at kroppen trenger det for å fungere. Det kan f.eks. dreie seg om at visse situasjoner utløser en rustrang, at man føler at man trenger et bestemt stoff for å føle seg glad, inspirert, avslappet eller lignende. Når brukere beskriver et cannabisforbruk de selv anser som en avhengighet, er det gjerne denne typen elementer som vektlegges.

Men så klart, uansett om det gjelder cannabis eller andre rusmidler, er «avhengighet» et sammensatt fenomen, med store individuelle forskjeller. Du kan lese om diagnosemanualene ICD-10 og DSM-IV i denne artikkelen fra Helsebiblioteket, hvor «avhengighetssyndrom» er en av ruslidelsene som omtales. Disse diagnosemanualene handler ikke utelukkende om stoffenes egenskaper i seg selv, men i stor grad også om bruksmønsteret og brukerens øvrige livssituasjon. Sett på denne måten vil enkelte cannabisbrukere nok oppfylle kriteriene til «avhengighetssyndrom», mens andre ikke vil det.

I denne presentasjonen fra Jellinek vil du bl.a. finne en (forenklet) forklaring på hvordan cannabis virker på hjernen, hvor avhengighet også er omtalt.