når før leggetid er best når det gjelder vallargan

Mann, 58 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

I følge Felleskatalogens omtale av Vallergan (avsnitt om dosering) bør dette tas 1/2-1 time før leggetid. Dette er riktignok noe legen din bør bekrefte/avkrefte.