Vil man oppnå noe rus ved å få. eks ta 10-12g m telfast?

Kvinne, 18 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Først og fremst vil du nok få mange ubehagelige bivirkinger av en så stor dose Telfast, uten at det gir noe ruseffekt. 10-12 gram av dette stoffet er svært stor dose(vanlig dose er 120-180 mg), og du vil risikere livstruende forgiftninger dersom du tar det. Vi anbefaler deg å lese litt om det på Helsebiblioteket, så kan du selv se hvilke bivirkninger du kan få av dette.