Har hat Alcohol som sovemiddel de siste 8 år. har vært veldig var om å fortelle det til noen, men nå har alcoholproblemet nåd et nivå som er ille. hva gjør jeg?

Mann, 30 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Det er bra at du selv anerkjenner at alkoholen har blitt et problem for deg – det er et viktig første skritt i riktig retning. Det finnes en rekke mulige strategier for å redusere/kutte et alkoholforbruk, både på egenhånd og med hjelp fra profesjonelle. Dette kan du lese mer om i vår artikkel Hjelp til å slutte med alkohol. Kort fortalt handler dette i stor grad om gjennomføringsevne og god planlegging. Hjelp og støtte kan også være veldig nyttig, enten fra venner/familie, eller fra profesjonelle. Du kan jo forsøke på egenhånd å la være å drikke, og heller holde ut en viss periode med søvnvansker – dette vil som regel gradvis gå over med tiden. Hvis du ikke klarer å slutte av egen viljestyrke, bør du avtale en time med fastlegen din, som kan henvise deg til et egnet tilbud. Alternativt kan du oppsøke en privat klinikk på egenhånd, men da betaler du også for behandlingen selv. I tillegg finnes det også selvhjelpsgrupper, som f.eks. Anonyme Alkoholikere.

Ettersom vi ikke vet så veldig mye om deg og ditt drikkemønster, er det vanskelig å gi deg så veldig mye mer spesifikke råd enn dette. Du er derfor velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene, hvis du ønsker en utdypende samtale.