Hei, på nyttår ble jeg tatt med 5g mdma (og 3 weedplanter + 3g weed). Jeg innrømte bare straffeskyld for MDMAen og lurer på hva straffen kan bli. Om jeg blir både siktet for bare mdmaen eller alt sammen.

Jeg har nettopp fult 18 år og er ikke tidligere dømt. Jeg studerer og har deltidsjobb.

Mann, 18 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Bruk og besittelse av en mindre mengde illegale stoffer til eget forbruk straffes normalt med hjemmel i Legemiddelloven § 24, som vanligvis straffes med forelegg (bot som kommer på rullebladet). Dersom du blir dømt for oppbevaring (f.eks. pga. cannabisplantene), er det mer sannsynlig at du straffes etter Straffeloven § 231, med en strafferamme på «bot eller fengsel inntil 2 år», hvor bot igjen er det mest sannsynlige. Hvilken kategori du evt. straffes etter, blir en vurderingssak fra politiets side.

Ettersom du er forholdsvis ung og ikke tidligere straffedømt, kan det tenkes at politiet vil tilby deg en ruskontrakt som alternativ til straff – dvs. at du i en periode må avlegge urinprøver, og at du unngår påtale dersom disse er rene. Men så vidt vi vet er dette tilbudet hovedsakelig ment for ungdom under 18 år, uten at vi er kjent med hvor strengt dette praktiseres. Dette er noe du evt. kan snakke med politiet om muligheten for.