Urinprøven sendt til sykehuset gav utslag på illegalt stoff, metamfetamin, jeg skjønner ikke at dette kan være mulig og lurer på om det at jeg har tatt noen gamle medisiner jeg fant fra tidligere som har ligget i flyttelasset mitt kan ha resultert i dette , dersom det måles i levo og dekstro nivå i urinen ?
Jeg får utskrevet Attentin nå, eller fikk frem til dette resultatet viste seg i urintest etterspurt av barnevernet pga en uheldig sak jeg havnet i på firmafest i sverige ! Nå stoppet legen all utskrivelse av mine medisiner i tre måneder og ville gjerne ha førerkortet mitt!
De tidligere utskrevne medisinene mine som jeg fant her da jeg ryddet var de Rasemiske amfetamin tabelettene som jeg startet med å bruke og metamina, så jeg har brukt opp disse nå ved siden av attentinen min de dagene jeg ikke hadde fått hentet resepten min tidsnok ! Kan det være disse som er utslagsgivende som ikke er rent Attentin da de innholder levo formen av amfetamin, eller har jeg rett å slett fått i meg meta på en eller annen måte på fest i helgen uten at jeg har vært klar over dette ?

Kvinne, 34 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Ingen av de legemidlene du nevner inneholder metamfetamin.  Dersom det kun er foretatt en screening kan prøven slå ut positivt på amfetamin, metamfetamin og Ecstasy-stoffene, da en screening ikke skiller mellom disse stoffene. Hvis dette er tilfellet anbefaler vi deg å be om at det blir tatt en spesifikk analyse. Du kan lese mer om dette på Fürst sine sider om rusmiddelanalyser.

Du spør også om du kan ha fått i deg metamfetamin i helgen uten å være klar over det. Dersom du har inntatt «gateamfetamin» er det stor sannsynlighet for at denne inneholdt metamfetamin, da det som selges ofte ikke er ren amfetamin. For mer info kan du se på våre sider om amfetamin og metamfetamin. Forøvrig vil vi ikke anbefale å selvmedisinere deg med de gamle tablettene du fant uten samråd med lege.