Kan jeg ta cosilan når jeg går på urinprøver?

Mann, 19 år fra Nord-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Cosylan inneholder bl.a. morfin, og vil følgelig slå ut som morfin/opiat ved en rus-urinprøve (så sant prøven tas innen et visst tidsrom etter at du har brukt Cosylan). Men, dersom du bruker Cosylan med en gyldig resept fra legen din, skal i utgangspunktet ikke et eventuelt positivt prøveresultat gi noen konsekvenser. Dette kan riktignok variere litt ut ifra hvor/hvorfor du tar disse prøvene.

For øvrig inneholder også Cosylan etanol, som vil kunne gi utslag på enkelte typer rustester.