Skal ta urinprøve for kontroll av oxycontin – hva viser denne prøven?

Kvinne, 50 år fra


RUStelefonen svarer:

Det vil avhenge av hvilken type urinprøve som benyttes, og hvor/hvordan denne analyseres. Enkelte urinprøver vil kunne gi spesifikt utslag på oksykodon (virkestoffet i OxyContin), mens på mer generelle tester vil dette gi utslag som morfin (eller opiat-gruppe).