Min slektning sier at han spiser amfetamin. Jeg tror at han mener at dette er ikke ferlig.

hvordan kan jeg hjelpe ham uten å skade ham ?

Mvh. [redigert for å ivareta anonymitet, red.]

Kvinne, år fra


RUStelefonen svarer:

Vi forstår at du er bekymret for din slektning. Hva du kan gjøre for å hjelpe ham, kommer helt an på om han ønsker din hjelp eller ikke. Ettersom vi ikke vet så mye om denne situasjonen – som f.eks. hvorfor han bruker, hvor mye han bruker, hva slags livsstil han har før øvrig, hvor gamle dere er og lignende – er det vanskelig for oss å gi deg veldig spesifikke råd. Men generelt vil det beste du kan gjøre for ham være å ha en samtale, der du uttrykker din bekymring på en rolig og nøktern måte. Spør ham hva han selv tenker om situasjonen, veien videre, og om det evt. er noe han tenker at du (eller noen andre) kan hjelpe ham med. Ofte kan det være nyttig å ha fokus på grunnen til at han ruser seg, og ikke nødvendigvis kun rusbruken i seg selv. Det er ganske tvilsomt at du skal kunne klare å overtale ham til å gjøre noe som er imot hans vilje, men det er altså ingenting i veien for at du viser din støtte, samt forsøker å få svar på de spørsmålene du har. Dersom han fremdeles ikke ser behovet for å endre på sitt rusmønster er det dessverre begrenset hva du kan gjøre med det – han har i så fall tatt sitt valg, og er selv ansvarlig for eventuelle konsekvenser av dette. Men dersom han faktisk ønsker å kutte ned/ut på bruken, kan du tipse ham om vår artikkel Hjelp til å slutte med amfetamin, som gir tips om strategier og eventuelle hjelpetiltak.

Du er selvsagt velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene dersom du ønsker å en utdypende samtale om dette. Se også våre guider til pårørende.