Hva er sansynligheten for at Attentin/Metamina slår ut feil på rustest ved urinprøve som ikke sendes til analyse før dagen etter! Kan den vise feil, som metamfetamin istedenfor?

Kvinne, 33 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det er i utgangspunktet ikke et problem at en urinprøve sendes inn til analyse dagen etter den har vært tatt, såfremt den oppbevares/tempereres riktig. Hva denne testen vil slå ut som, avhenger av hva slags type test som er rekvirert, samt hvor den analyseres. Dersom dette f.eks. er en generell screening, vil Attentin/Metamina (deksamfetamin) sannsynligvis slå ut som «amfetaminer» eller «sentralstimulerende» som gruppe. Dersom dette derimot er en spesifikk/bekreftende analyse, vil prøven slå ut på amfetamin, ikke metamfetamin eller øvrige beslektede sentralstimulerende stoffer.