Jeg har tatt oxynorm de siste dagene og går til rustester av urinen. Er 10 dager etter siste inntak nok for å få negativ rusprøve? Det er urin som sendes inn til farmakologisk avdeling, ikke hurtigtast.

Kvinne, 33 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Virkestoffet i Oxynorm kan påvises i 2-4 dager etter siste inntaket. Hvis det er 1o dager siden siste inntaket, tror vi at prøven vil være negativ. Det er individuelle forskjeller og dette svar er derfor veiledende.