Hei,

Noen jeg kjenner har fått utlevert oxynorm mikstur, for å ta oralt. Denne blir istede satt intravenøst av vedkommende, da personen påstår det blir bedre effekt på smertene hun har. Jeg klarer ikke google meg frem til om det er farlig å sette mikstur intravenøst. Det er snakk om en fastliggende pic-line.

Kvinne, 27 år fra


RUStelefonen svarer:

I Felleskatalogens omtale av Oxynorm (mikstur) fremgår bl.a. følgende, i avsnittet «Forsiktighetsregler»:

Misbruk av orale doseringsformer ved parenteral administrering kan gi alvorlige, ev. livstruende bivirkninger.

Med «parenteral administrering» menes alle måter man kan innta et stoff på uten at det passerer tarmen. Injisering direkte i blodåren er én slik inntaksmåte. Personen du kjenner bør altså unngå å sette Oxynorm-mikstur intravenøst, da dette potensielt kan gi alvorlige/livstruende bivirkninger.