Har gått på rivotrill i 2 år,ca 8mg pr dag,går også på zelosok og sterke blodfortynnende,samt mogadon og en halv xanor å sove på.Vil slutte med rivotril,har mistet virkeiligopplevelsen,er forferdelig,er rådvil,hva skal jeg gjøre……?

, 58 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Mange opplever ulike typer bivirkninger ved bruk av Rivotril og andre benzodiazepiner. Men, det er jo en grunn til at legen din har foreskrevet denne medisinen og derfor er det lurt om du først diskuterer nedtrapping med legen. Felleskatalogen anbefaler å trappe ned på Rivotril for å unngå mulig ubehag og farer forbundet med det. Legemiddelverket skriver som følger «Du bør i gjennomsnitt trappe ned med cirka 10 prosent av den opprinnelige dosen hver uke. Det er best å trappe ned litt raskere de første ukene og heller ta det litt mer langsomt mot slutten.» Du kan vise til dette når du snakker med legen din neste gang og diskutere dere frem til en plan som passer deg. Du kan lese mer om benzodiazepiner og nedtrapping her. Generelt kan vi si at jo raskere du trapper ned, jo raskere blir du ferdig. Men bruker du mer tid, blir du mindre abstinent.