Er det mulig at Rasemisk amfetamin vil komme frem som metamfetamin på en urinprøve , pga at den innholder levoformen og dexstro formen for amfetamin slik at levo nivået vil være tilstede , noe den ikke skal være ved bruken av kun Attentin bruk pga Adhd diagnosen. Jeg fant nemlig noen av disse fra da jeg fikk de utskrevet før attentin/metamina ! Eller hva kan ha forårsaket en kryssreaksjon på testen da de tester etter benzo, amf og meta?
Kan lege ta førerkort og medisiner fra meg pga dette ene test resultatet som jeg ikke skjønner svaret på dersom alle tester videre viser noe annet?
Jeg tror rett å slett ikke det er mulig at prøven er riktig da jeg ikke vet hvordan jeg kan ha fått det i meg !

Kvinne, 33 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Vi har svart tidligere på spørsmålet ditt om racemisk amfetamin vil slå ut som metamfetamin på en urinprøve og da svarte vi som følger «Dersom det kun er foretatt en screening kan prøven slå ut positivt på amfetamin, metamfetamin og Ecstasy-stoffene, da en screening ikke skiller mellom disse stoffene. Hvis dette er tilfellet anbefaler vi deg å be om at det blir tatt en spesifikk analyse. Du kan lese mer om dette på Fürst sine sider om rusmiddelanalyser.»

Mener du at du får feil test eller testresultatet må du snakke med legen din om det. Som vi nevnte tidligere bør du avlegge en spesifikk test som skiller mellom ulike typer racemiske amfetaminer og metamfetamin. Legen kan ta førerkort og medisiner fra deg på grunnlag om mistanke om bruk av illegale narkotiske stoffer. I første omgang bør du derfor snakke med legen om det. Er du ikke fornøyd med samarbeidet med legen eller mener det er gjort saksfeil, kan du klage det inn til Fylkeslegen/-mannen i Vestfold.