Zoloft 100 mg
Zantac 150 mg
Selozok 100 mg
Albyl – E 75 mg
Panodil 500 mg
Nasonex 50 mcg /dose
Aerinus 5 mg
Arthrotec 50/0,2
Ranitidine 150 mg
Seretride inh aerosol 25 + 250 mcg

Sobril 15 mg – NB! Risikoen er også større for personer som lider av alkoholisme og kan gi økt sedasjon, forvirringstilstander og bisarre reaksjoner; Nevrologiske: Ataksi, muskelsvakhet. Psykiske: Anterograd amnesi ved høye doser. Øvrige: Hodepine, svimmelhet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Allergiske hudreaksjoner. Nevrologiske: Respirasjonsdepresjon. Psykiske: Insomnia, mareritt, paradoksale reaksjoner som eksitasjonstilstand, aggressivitet, hallusinasjoner.

Metoprolol sandoz 100 mg – NB! Lever og alkohol
Sertralin hexal 100 mg – NB! Lever og alkohol
Allopurinol orion 100 mg – NB! Nyrer, Hus, vekttap, funksjonsvikt, avbleking hår og hårtap ( skjedde 2016)
Detrusitol SR 4 mg – NB! Nyrer/ lever max 2 mg ( kan gi forverring av Demens)
Acetylsalisylsyre act 75 – NB! Må ikke gis ved ; Blodtrykk, urinsyregikt, astma, nyre ( Må ikke gis hvis hatt hjerneblødning)
Atorvastatin mylan 10 mg – NB! Må ikke gis ved; Nyre, tidligere slag/ blødninger hjerne, fall, alkohol, over 70 år
Ibux 40 mg
Paralgin forte 40/30 mg
Paracet

Kvinne, 71 år fra


RUStelefonen svarer:

Vi er usikre på hva du egentlig spør om her, men vi antar at ditt spørsmål har sammenheng med dette spørsmålet. Dersom vi misforstår deg, er du velkommen til å kontakte oss på nytt, med en mer utdypende/tydelig problemstilling.