Hei. Hvor lenge kan conserta 54 mg depottabletter spores i urin.?

Mann, 39 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Det varierer en del fra person til person, men et engangsinntak av metylfenidat (virkestoffet i Concerta) vil normalt kunne spores i noen døgn etter inntak. Men, ettersom det nå dreier seg om en (langtidsvirkende) depottablett, med forholdsvis mye virkestoff, er det ikke utenkelig at dette vil kunne spores med urinprøver i opptil en uke, pluss/minus. Særlig om det har vært flere inntak jevnt over tid.