• Hva slags helseskader kan oppstå på grunn av rusmiddelet?
• Hva slags samfunnsproblemer kan oppstå i forbindelse med rusmiddelet?
• Hvordan kan du og hvordan kan samfunnet forebygge helseskader knyttet til rusmiddelet?

Kvinne, 14 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Det ser ut som at dette er spørsmål knyttet til skoleoppgave. Du kan lese om heroin og helseskader på våre sider om heroin. På våre skolesider kan du lese om rusmidler og samfunnet.

Når det gjelder å forebygge helseskader kommer det litt an på hvem du mener. Hvis du tenker på de som allerede har blitt avhengige av heroin vil vi kunne forebygge helseskader ved hjelp av skadereduserende tiltak, les mer om det på forskning.no.

Hvis du derimot tenker på forebygging generelt kan du finne flere artikler om det på forebygging.no.