Hvilke helseskader kan du få av heroin.

Mann, 14 år fra


RUStelefonen svarer:

Den kanskje mest alvorlige helseskaden av heroin er risikoen for akutt overdose. Dette kan medføre redusert pustefrekvens, koma, og i verste fall død.

I tillegg er også heroin veldig avhengighetsskapende, og medfører ofte en livsstil som i seg selv kan være helseskadelig (redusert hygiene, spisevaner og lignende). Enkelte smittesykdommer (særlig hepatitt) kan også oppstå ved bruk av sprøyter.

Langvarig og omfattende bruk av heroin og andre opiater kan også gi nedsatt kognitiv funksjon, nedsatt evne til problemløsning, depresjon ved seponering m.m. Normal funksjon vil som oftest gjenopprettes over tid ved opphør av bruk.

Du kan lese mer på våre faktasider om heroin.