Jeg må ha hjelp for å bli helt avholds. Hvor skal jeg begynne å søke hjelp ?

Kvinne, 52 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Ønsker de rusbehandling innenfor det offentlige hjelpeapparatet må du ta kontakt med enten fastlege, Nav, psykolog eller psykiater. Det er de instansene som kan søke deg inn til spesialisthelsetjenesten for rusbehandling.

Ved ytterligere behov for veiledning er du velkommen til å ta kontakt med oss på 08588 RUStelefonen.