Hei!
Kan det tas urinprøve anonymt i Kristiansand ?
Må gjøre dette for å få lov å kjøre bil igjen.

Mann, 20 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Vi vet ikke hva du har i tankene når du sier «anonymt», men dersom du har fått førerkortet inndratt midlertidig pga. rus, er det standard prosedyre at du må avlegge regelmessige urinprøver i en periode (vanligvis seks måneder, før lappen kan gis tilbake «på prøve» i noen år, hvor det også vil foretas stikkprøver). Her er det riktignok noe variasjon, f.eks. ut ifra sakens natur, hvilket rusmiddel det er snakk om og lignende. Ettersom dette er et kontrollopplegg som følger fastsatte retningslinjer, er det grenser for hvor «anonym» du kan være, og samtidig avlegge prøver som anses som gyldige ovenfor myndighetene. Når du får førerkortet inndratt er det vanlig å avlegge regelmessige prøver via din fastlege, som sender prøven inn til analyse ved et medisinsk laboratorium, hvor du jo teknisk sett er anonym pga. loven om taushetsplikt. Du kan lese mer om lovverket i Førerkortveilederen, kapittel om rusmidler.

Men: dersom vi misforstår deg, og ditt kjøreforbud er av en privat/intern art (f.eks. hvis du skal låne bilen til foreldrene dine, eller noe lignende), vil det mest anonyme stedet å ta en urinprøve være i ditt eget hjem. På et apotek kan du kjøpe en narkotikatest, som tester for de vanligste rusmidlene.