Om man ønsker å legge seg inn for å få hjelp med alkoholproblem, men ikke har råd, hvordan går man da fram ?

Kvinne, 52 år fra Sør-Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Behandling på offentlige rusinstitusjoner koster i prinsippet ikke noe, med unntak av noe egenandeler ved f.eks poliklinisk behandling. Du kan lese mer om egenandeler på sykehus og poliklinikk på Helsenorge.no. Rusbehandling er en spesialisthelsetjeneste og du trenger henvisning fra lege, Nav, psykolog eller psykiater for innsøkning til behandling. Du kan lese mer om de ulike behandlingstilbud som finnes for behandling av rusproblemer i den helseregion på portalen til Helsenorge.no