Hei. Jeg lurer på hva som blir konsekvensene hvis en pakke med salvia ekstrakt blir stoppet av tollen? Vil det kunne føre til ransaking av hjemmet mitt, eller er det utelukket ettersom Salvia ikke står på narkotikalisten?

Mann, 20 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Det stemmer at Salvia Divinorum ikke står oppført på Narkotikalisten; derimot står det oppført på Urtelisten som et reseptpliktig legemiddel. Dermed er det også forbudt å importere dette via postforsendelse. Dette kan du f.eks. lese om på hjemmesidene til Statens Legemiddelverk, eller i Forskrift om tilvirkning og import av legemidler, § 3-2. I artikkelen fra Statens Legemiddelverk fremgår bl.a. følgende:

Dersom legemidlet ikke er importert i tråd med regelverket kan sendingen bli stoppet og destruert. I slike tilfeller vil mottaker motta et varsel fra post-/forsendelsesselskapet som oppbevarer sendingen. Dersom mottaker mener at vilkårene for lovlig import er oppfylt, må dette dokumenteres og begrunnes i svaret som sendes til post-/forsendelsesselskapet (adressen er oppgitt i varselet) innen ti dager. Husk at varselet du har mottatt må legges ved sammen med svaret ditt. Sensitiv informasjon bør ikke sendes på e-post.

Når selskapet har oversendt saken din til Legemiddelverket blir begrunnelsen/ dokumentasjonen vurdert. Hvis importen er lovlig vil du få tilsendt den beslaglagte sendingen. Hvis importen er ulovlig vil sendingen bli destruert. Dersom pakken din også inneholder lovlig importerte varer vil de bli utlevert til deg. Dersom mottaker ikke sender svar på varselet vil legemidlet bli destruert.

Så, det er tvilsomt at det vil være noen risiko for ransaking av hjemmet, men det er ikke utenkelig at forsendelsen vil destrueres.