Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Jeg trenger å snakke om min samboers rusmisbruk (hasj) til min psykiater

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei.
Jeg trenger å snakke om min samboers rusmisbruk (hasj) til min psykiater. Vi har felles barn. Det går ikke ut over dem, de ser det aldri. Kan han bryte taushetsplikten og melde fra til barnevernet? Ønsker ikke det.

Kvinne, 38 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

I utgangspunktet har helsepersonell taushetsplikt. Men hensynet til barn veier ofte tyngre enn denne. Det vil i praksis si at dersom din psykiater har «grunn til å tro» at hans rusbruk går utover omsorgen for barna, vil psykiateren melde fra til barnevernet.

Her er utdrag fra brosjyren HELSEPERSONELLS OPPLYSNINGSPLIKT TIL BARNEVERNET.

«Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet er regulert i helsepersonelloven § 33. Lovteksten har følgendeordlyd: ”Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Opplysningsplikt til barnevernet. Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal  helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11 og § 4-12». … «Hensynet bak bestemmelsen tilsier at det skal være lav terskel før opplysningsplikten inntrer. Uttrykket ”grunn til å tro” innebærer at det ikke kreves sikker viten om situasjonen, men det må foreligge forhold som underbygger mistanken. Det må foreligge holdepunkter for at barnet blir utsatt for mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt. Det handler om faren for at  barnet blir skadet, eller står i fare for å bli skadet i omsorgssituasjonen. Dette innebærer at det stilles krav til en vurdering av forholdet. Helsepersonellet skal imidlertid ikke selv overta barneverntjenestens rolle og fortsette undersøkelsene for å avklare bekymringen på egen hånd.»
Dette høres jo ganske voldsomt ut. Men, opplysningsplikten inntrer først når helsepersonell har grunn til å tro at det er omsorgssvikt. Dersom du er tydelig på at hans rusbruk ikke fører til noen omsorgssvikt overhodet, vil psykiateren ikke ha noen «grunn til å tro» noe annet.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.