Hva betyr substitusjonbehandling av opiatavhengige? Hva mener vi med subtitusjonsbehandling?
Hvorfor bruker nokre land heroin til det?


RUStelefonen svarer:

Substitusjon betyr egentlig «bytte». For eksempel, når en fotballspiller blir byttet med en annen, kalles det dette «substitution» på engelsk. Substitusjonbehandling betyr at man bytter et rusmiddel (heroin) med et medikament som gjør at personen greier seg uten heroin. Det vanlige er å bruke metadon eller Subutex til dette. I Norge kalles substitusjonbehandling LAR (Legemiddel-Assitert Rehabilitering).

I noen land bruker man heroin til dette formålet. Da blir det jo egentlig ikke substitusjon, da de jo får heroin, som de er avhengige av. Grunnen til dette er at de mennskene ikke klarer å benytte seg av vanlig substitusjonbehandling. I Norge brukes ikke heroin til dette formålet, men det er en diskusjon om det blant fagfolk og politikere.