Hva er definisjon på metaonbehandling?

Hilsen to videregående elever som jobber med dette på skolen

Kvinne, 17 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Definisjonen på metadonbehandling er: behandling med Metadon. For å utdype litt: Metadon er et legemiddel som kan skrives ut til pasienter som allerede er avhengig av heroin (eller andre opiater/opioider). Metadon blir dermed en erstatning for heroin, som pasienten kan få utdelt i kontrollerte former, slik at vedkommende ikke behøver å hele tiden anskaffe/innta heroin (med alle risikomomentene dette kan innebære). Metadon fungerer på en lignende måte som heroin, men har lengre virketid og gir en svakere rus. Dette systemet kalles legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og vil i mange tilfeller også inkludere øvrige typer behandling i tillegg til det rent medisinske (som f.eks. psykisk, sosialt o.l.).

Du kan lese mer på våre faktasider om metadon. Se også vår Veiledning til skoleoppgaver.