Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Spørsmål fra pårørende

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei jeg er pårørende.
Min samboer er den dette spørsmåle gjelder han trenger hjelp! Virkelig hjelp men ser det ikke selv. Han var nyli utfor et uhel også pga rus.
Har prøvd å finne ut om man kan legge folk inn på rehab uten at de gjør det selv.
Han har tiliere tatt overdose hadde det ikke vert for en venn hadde han ikke vert her den dag i dag og nå er det på an ijen! Han er jo en fare for sitt eget liv!
Kan man tvangsinlegge ham da ?
Jeg eller hans familie eller begge parter i et sammarbeid om å få han inn sånn han kan få den hjelpen han trenger!?
For han trenger virkelig hjelp
Håper på kjapt svar.

, 24 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder tvang overfor rusavhengige, er det hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10, som er en videreføring av den opphevde sosialtjenesteloven kapittel 6. Kommunene har det grunnleggende ansvaret for å forebygge og avhjelpe rusproblemer. Tiltak overfor rusavhengige blir organisert på ulike måter i kommunene, men både helse- og omsorgstjenesten og NAV har viktige oppgaver i dette arbeidet. Staten, ved de regionale helseforetakene, har ansvar for behandlingsinstitusjonene for rusavhengige. Tverrfaglig spesialisert behandling ved rusmiddelavhengighet er nå en del av spesialisthelsetjenesten, se punkt 6.3.3. I kapittel 10 gir de konkrete reglene for kommunenivået, og viser til hvilke situasjoner tjenesteapparatet skal sette i verk tiltak. Det er ikke mange som blir lagt inn på tvang etter denne bestemmelsen, ikke mer enn omlag 130 personer i året. En annen lov som anvendes, og som kanskje er mest aktuell i dette tilfellet, er Lov om psykisk helsevern, kapittel 3.

Bruken av tvang gjøres her enten fordi pasientens sinnslidelse kan utgjøre en nærliggende og alvorlig fare for eget eller andres liv og helse eller fordi det er sannsynlig at pasienten uten tvangsinnleggelse får redusert mulighetene til bedring eller at det er sannsynlig at tilstanden forverres. Du som pårørende kan melde bekymring til kommunen. Dette gjøres som regel hos NAV sosial. De vil så vurdere saken og eventuelt fatte vedtak / be fylkeskommunen fatte vedtak om behandling uten samtykke. Problem som kan oppstå er at kommunen ikke har tilgjengelig plass på egnet institusjon når vedtaket fattes, da kan hele vedtaket bortfalle og resultatet blir da at det egentlig ikke skjer noe mer. Vi vil anbefale deg å kontakte kommunen dere bor i, og spørre dem om hvilke rutiner de har på bruk av tvang for rusmiddelavhengige. Vi har tidligere skrevet en generell artikkel om dette. Her finner du den.

Som pårørende kan det være stor hjelp å komme i kontakt med et Pårørendesenter eller Veiledningssenteret.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Velkommen til RUSinfo!

Tirsdag 25. juni holder tjenesten stengt!