Hva er strafferammen på besittelse og salg av 22 gram hasj? Jeg har i dag fått vite at min sønn på 20 år har blitt tatt for dette!! Håper på svar

Kvinne, 39 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Strafferammen på besittelse/salg av cannabis avhenger av flere faktorer, som f.eks. vedkommendes alder, tidligere straffehistorikk, sakens omstendigheter, og selvsagt – mengde. Oppbevaring og salg av illegale rusmidler straffes normalt etter Straffeloven § 231 eller 232, avhengig av omstendighetene. Besittelse av en mindre mengde til eget bruk straffes som regel med et forelegg – men ettersom det er snakk om videresalg samt en mengde større enn 15 gram (se Rundskriv fra Riksadvokaten om narkotikasaker, s. 7), kan han nok forvente en noe strengere straff enn som så. Det er derfor sannsynlig at han vil straffes ut ifra Straffeloven § 231, og strafferammen her lyder på «bot eller fengsel inntil 2 år». I de fleste tilfeller vil man nok velge bøter – og eventuelt en betinget fengselsstraff fremfor ubetinget. Dette er det riktignok en advokat/jurist som må bekrefte eller avkrefte.

Men, dersom sønnen din er under 18 år, og/eller ikke er tidligere straffedømt, kan dette være formildende mht. straffeutmåling. I slike tilfeller vil man vurdere alternative tiltak, som f.eks. en ruskontrakt (en fastsatt periode med regelmessige urinprøver), ungdomsstraff, megling i konfliktrådet eller lignende. Dette kan du lese mer om i denne artikkelen fra Ung.no.