Hei , eg har en kone som er alkoholiker ho er skikkelig gåen drikker natt og dag så lenge ho har tilgang, vil ikke la seg behandle et bar3 all3 andre som har problemer, dette har på gått i årevis er slitsomt og være rundt, er bare meg som kjenner til hennes problemer. Hva bør eg foreta meg, nøtter bare ikke å snakke ho til rette.

Mann, 76 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Dette er en temmelig kjent problemstilling for partnere og andre nære av en som har alkoholproblemer. Det er viktig å finne et sted du kan gå og snakke om hvordan dette er å leve med. Det kan kanskje ikke få henne til å endre seg, men det kan være en uvurderlig støtte for deg som må bli belastet på denne måten kontinuerlig. En mulighet er å ta kontakt med Bergensklinikkene, de har ulike kurs og tiltak for pårørende. Du kan også kontakte Al-Anon som er en møtegruppe for pårørende. Veiledningssenteret tilbyr støtte og informasjon over telefon, eller på de ulike sentrene de har. Det er også mange som tar opp slike utfordringer med legen sin, og på denne måten får tips og hjelp.