Er det stor skade ved å ta 4 MG vival om kvelden

Mann, 70 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Det kommer nok litt an på hva du mener med «stor skade». Risikoen for forgiftning/overdose er forholdsvis liten, når denne typen legemidler tas alene (dvs. uten samtidig bruk av andre legemidler eller rusmidler). Men Vival kan potensielt være ganske vanedannende, dvs. du risikerer å bli avhengig dersom du tar det ofte. Vi anbefaler at du snakker med legen din om forsvarlig bruk av denne medisinen.