Har dessverre et alkoholproblem. Må helst ha 1 flaske vin pr kveld. Jeg jobber med å.slutte så det er sagt. Men nå har jeg en utrolig smertefull tannpine, og vet ikke om jeg tørr å ta paracetamol. Hva tror dere?

Kvinne, 45 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

Først og fremst vil vi gjøre oppmerksom på at vi ikke er en akuttjeneste; det kan ta opptil flere dager å få svar via vår spørsmål og svar-tjeneste. Ved akutte spørsmål om bruk av legemidler, kontakt legevakt 116 117, tannlegevakt der du bor eller Giftinformasjonen 22 59 13 00 (døgnåpent).

Felleskatalogens interaksjonsanalyse sier blant annet at kombinasjonen etanol (alkohol) og paracetamol gir «økt risiko for levertoksisitet ved stort etanolforbruk.» Med andre ord, det er økt risiko for å få leverskade av Paracet dersom man drikker alkohol i større mengder.

Vi er ikke helsepersonell, og kan ikke svare på spørsmålet om du bør ta paracetamol som smertestillende i ditt tilfelle. Når det er sagt, så går det sannsynligvis bra, hvis det er snakk om et engangstilfelle og du holder deg til anbefalt brukerdose av Paracet. Hvis tannsmertene vedvarer anbefaler vi å kontakte tannlege/helsepersonell.