Hvor mye av dette stoffet kan være dødelig ?

Mann, 46 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Metacam er et feber- og betennelsesdempende legemiddel for dyr, og sånn sett et godt stykke utenfor vårt kompetanseområde. Kanskje vil du finne svar på dette ved å kontakte en veterinær, Giftinformasjonen 22 59 13 00, eller evt. lese Felleskatalogens omtale av Metacam.