Jeg lurer på hvordan det er å bruke neurontin opp mot bilkjøring? Bruker Neurontin på grunn av smerte. Har lite bivirkninger, men samtidig lite funksjon.

Kvinne, 20 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

I følge Felleskatalogen kan Neurontin føre til svimmelhet, søvnighet og tretthet. Du bør ikke kjøre bil, bruke maskiner eller utføre andre risikofylte aktiviteter inntil du vet hvordan dette legemiddelet påvirker evnen din til å utføre disse aktivitetene. Hvorvidt du bruker dette sporadisk eller regelmessig, har også en viss betydning. Du bør forhøre deg med legen som har skrevet ut Neurontin til deg, og beskrive hvordan du opplever virkningen av det. Generelt vil vi fraråde deg å kjøre bil om du føler deg påvirket, og vente til du føler deg upåvirket.

Du kan lese mer om Neurontin hos Felleskatalogen. Se også Førerkortveilederen, og avsnittet Legemidler som kan påvirke kjøreevnen.