Er det farlig å innta mdma når man går på antibiotika (doxylin)?

Mann, 18 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi er kjent med, er det grunn til å være forsiktig med samtidig bruk av MDMA og Doxylin. Dette er fordi Doxylin vil kunne hemme et enzym (CYP3A4) som bidrar til å bryte ned MDMA i kroppen, noe som igjen vil kunne forårsake en uheldig opphopning av MDMA i systemet ditt. I tillegg er det også slik at en antibiotika-kur i seg selv gir grunn til å avstå fra bruk av MDMA, ettersom kroppen på det aktuelle tidspunktet kanskje ikke er fysisk skikket til å tåle den fysiske påkjenningen som MDMA gjerne gir. Med andre ord vil vi altså fraråde deg å bruke MDMA så lenge du går på dette legemiddelet.