Hei, hvordan går jeg frem for å få en ruskonsulent?

Kvinne, 44 år fra


RUStelefonen svarer:

Hva som er ruskonsulentens arbeidsoppgaver kan variere mellom ulike steder og kontorer. Ofte vil ruskonsulenten være ansatt på et lokalt NAV-kontor; derfor bør du henvende deg der, og legge fram ditt ønske. Ruskonsulenten skal ha kunnskap om rusavhengighet, og ulike behandlingstilbud som finnes for rusavhengige. De foretar innsøking til behandling, og følger opp klienter i og utenfor tiltak. Noen arbeider forebyggende og driver også opplysende virksomhet om rus og bruk av rusmidler. Ruskonsulenten arbeider også i team med andre konsulenter så som innenfor psykisk helse, bo-oppfølging og lignende.