Hei, Jeg lurte litt på hva fysisk er faren med Extacy er mht eventuelle hjerte og karsykdommer? Går dette mest ut på at folk ofte tar Extacy og så overanstrenger seg feks på rave, eller er det noe direkte fysisk som er ekstra belastende på hjertet i stoffets virkning?

Kvinne, 44 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

MDMA (virkestoffet i ecstasy) er et stimulerende (og hallusinogent) stoff. Alle stimulerende stoffer gir en akutt belastning på hjertet under påvirkning. Hvor risikabelt dette er når det gjelder hjerte- og karsykdommer, vil variere etter dose, hyppighet på bruken, og brukerens (arvede) disposisjoner. Faktorer som arvelige disposisjoner kan være en viktig sårbarhetsfaktor. De utløsende årsakene vil nok være sammensatte i de tilfeller hjerte- og karsykdommer forekommer i sammenheng med MDMA. Man kan tenke seg en situasjon der en person som er sårbar fra naturens side tar en stor dose og samtidig fester på en måte som er belastende for hjertet. Dette vil nok kunne være risikabelt mht. akutte skader.

Du finner mer informasjon på våre sider om MDMA/ecstasy.