Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hva er farlig med hasj?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg har røyket hasj en gang og har lyst til å gjøre det mer, men jeg lurer på hva som er farlig med hasj

Mann, år fra


RUStelefonen svarer:

Dette er et spørsmål som det generelt er vanskelig å svare spesifikt på, fordi det finnes store individuelle variasjoner. Hvilke skadevirkninger som hasj (og rusmidler generelt) kan gi, avhenger av en rekke faktorer: f.eks. hvem som bruker det, hvordan og hvor mye som brukes, hvor mye erfaring man har med rusmidler fra før, samt vedkommendes helsetilstand, livsstil og livssituasjon generelt. Vi skal likevel prøve å forklare dette litt nærmere.

Først og fremst: ettersom vi ikke vet hvor gammel du er, blir vårt svar til deg ganske generelt. Dersom du i ungdomsårene, vil dette ha en ganske stor betydning. Ungdom er fremdeles i utvikling, både fysisk og psykisk, og vil derfor også være mer sårbare for mulige skadevirkninger av rusbruk. Det er også grunn til å tro at hyppig bruk av rusmidler kan forstyrre, og til en viss grad også hemme, din naturlige utvikling. Hvis du er i denne aldersgruppen, er det nok derfor lurt om du utsetter bruk av rusmidler så lenge som mulig, og på et senere tidspunkt tar stilling til om du fremdeles er nysgjerrig på dette.

Når det gjelder hasj, er det nok mest naturlig å snakke om mulige psykiske skadevirkninger, fremfor fysiske skadevirkninger. Hasjrusen kan for enkelte oppleves som ganske overveldende og/eller ubehagelig; dette vil i mange tilfeller gå over når rusen avtar, men noen vil også oppleve psykiske plager i en viss ettertid av rusepisoden. Og en liten gruppe individer vil også være sårbare for en såkalt rusutløst psykose, noe du kan lese mer om i denne artikkelen fra vår hjemmeside.

På den annen side, er det mange som vil oppleve hasjrusen som ganske behagelig, både psykisk og fysisk. Dette øker sjansen for at man vil ønske å røyke hasj igjen, og igjen og igjen. Dermed står man i fare for gradvis å utvikle det som kalles psykisk avhengighet. Enkelte er i stand til å røyke hasj regelmessig og samtidig føre et normalt og velfungerende liv, mens andre derimot er sårbare for å «droppe ut» av andre viktige områder i livet, som f.eks. skolegang, jobb, sosial-liv og lignende. Hvilken av disse gruppene du tilhører, er vanskelig å forutsi.

Man kan heller ikke overse mulige fysiske skadevirkninger; f.eks. vil røyking av hasj kunne medføre skader og sykdommer i svelg/luftveier/lunger, slik tilfellet er med røyking generelt.

Et annet viktig faremoment er at cannabisbruk per i dag er ulovlig i Norge (med unntak av noen få tilfeller der dette foreskrives medisinsk). Dersom du blir tatt for bruk av illegale rusmidler, kan dette potensielt medføre ganske alvorlige konsekvenser for deg. Igjen vil din alder ha en stor betydning her, men konsekvenser må du uansett regne med.

Som du sikkert skjønner er det altså snakk om et ganske komplisert bilde, der det blir litt upresist å snakke om «farlig» eller «ufarlig». Det er mange nyanser, og mange individuelle forskjeller. Vi vet ikke nok om deg og din livssituasjon til å si noe bastant den ene eller andre veien (dette ville vi nok ikke ha gjort uansett). Vi vet ikke hva som er din grunn til å ville røyke hasj igjen, eller hva du i det hele tatt mener med «igjen» (én gang til? 10 ganger til? 100 ganger til?). Uansett er det slik at alle rusmidler må behandles med varsomhet, modenhet og respekt.

Du kan lese mer om hasj på våre faktasider om cannabis. Du er selvsagt også velkommen til å kontakte oss anonymt på telefon eller chat i åpningstidene, dersom du ønsker å diskutere din situasjon nærmere.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.