Jeg er pårørende til en som misbruker Subutex. Han tar dette selv om han aldri har gått på heroin. Han sier han skal slutte med subutex og jeg lurer på om hvor lang tid ca det tar, han vil nemlig ikke gi meg noe tidsperspktiv på nedtrapping/avslutting fordi han sier han ikke vet hvor syk han blir. Han bruker 8 mg om dagen.

Kvinne, 45 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

I nasjonal retningslinje for substitusjonsbehandling anbefales det ;» For pasienter som ønsker å trappe seg av buprenorfin, benyttes samme prinsipp. Man kan vanligvis redusere raskt til 8 mg og deretter redusere med 2 mg i det tempoet pasienten makter, for eksempel slik at man kommer ned til 2 mg/dag i løpet av én til tre uker».

Han bør altså kanskje komme ned til 2mg i løpet av maks tre uker, og bruke en uke eller to for å gå av på de 2 siste mg. Ved nedtrapping fra buprenorfin kommer de største vanskene og de mest ubehagelige abstinensene normalt under 2 mg. Abstinenser varierer en del fra person til person, men; feber, frysninger, forkjølelse, svette, kramper, dårlig mave, psykisk ubehag etc. er ikke uvanlig.