Hvilken sopp kan man bli høy på?

Mann, 16 år fra Finnmark


RUStelefonen svarer:

Spiss fleinsopp er den vanligste å bruke i Norge, ettersom den vokser naturlig i norsk natur.  Spiss fleinsopp  er én av mange arter sopper som inneholder det hallusinogene virkestoffet psilocybin. På verdensbasis har f.eks. den noe mildere Psilocybe cubensis større utbredelse.  Du kan lese mer om sopp i disse artiklene på vår hjemmeside.

Vi ønsker forøvrig å advare mot å spise sopp du ikke er 100 % sikker på hva er, da det finnes mange svært giftige sopper i naturen.