Ser dere stadig refererer til «røyking» av cannabis. Hvorfor? Det er langt mindre skadelig å bruke «vaping». Dette gjør at cannbis ikke brenner men varmes opp. Da slipper man blant annet å få tjære ned i lungene. Finnes ulike produkter på markedet. F.eks PAX. Her må dere bli litt mer oppdatert. Dette gjelder også journalister som ser ut til å tro at cannabis i dag må røykes. Håper det er nyttig siden skadevirkningene ved å røyke cannabis er langt større for helsa.

Mann, 30 år fra


RUStelefonen svarer:

Det er riktig som du sier, at det finnes flere inntaksmetoder av cannabis/cannabinoider enn kun røyking – som f.eks. nettopp «vaping», spising, Sativex munnspray m.fl., som utelukker flere mulige skadevirkninger som følger med røyking. Dette er vi også klar over. Likevel bruker vi begrepet «røyking» i mange tilfeller, da dette synes å være langt på vei den mest brukte metoden. Iblant bruker vi riktignok også begreper som «inntak av» eller «bruk av» cannabis uten nødvendigvis å snakke spesifikt om metode, men her kan vi nok bli mer konsekvente. Dine konstruktive innspill mottas derfor med takk.