Hei, så poppers på en nettside og har prøvd det er par ganger, kan jeg bestillle det inn til Norge uten å bli stoppa av tollvesnet eller politet, vet dere ikke anbefaler det men lurre om jeg får det inn?

Mann, 19 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Poppers er oppført i legemiddellisten (under Amylnitritt) og reguleres av legemiddelloven. Legemidler er kun lov å omsettes i apoteker. All annen omsetting og/eller innførsel er ulovlig, noe som betyr at en eventuell forsendelse sannsynligvis vil returneres til avsender eller destrueres dersom den blir oppdaget i tollen.