Regnes det som overdose dersom man har tatt 5 stk Panodil innen en kort periode. Leser i pakningsvedlegget at man ikke skal ta mer enn 6 tabletter innen 24t men vet også at overdose av vanlig paracetamol først regnes over 10g(?) og da virker det bare som lite smart/ ingen overdose å ta 5 tabletter.
Hilsen noen som er usikre på hva de har gjort

Kvinne, 19 år fra


RUStelefonen svarer:

Vi anbefaler deg å kontakte Giftinformasjonen for informasjon om overdose og forgiftning.