Hei

Jeg er en student som sammen med noen venner har tenkt å prøve MDMA for første gang. Vi syns det er vanskelig å finne troverdig informasjon om trygg rusbruk og vi håper dere kan hjelpe oss med våre to spørsmål:

Jeg har tenkt å bestille et såkalt testkit fra utlandet for å kunne være sikrere på at det jeg kjøper faktisk er MDMA. Såvidt jeg vet er dette fult lovlig. Risikerer jeg at tollvesenet beslaglegger dette, eller at det registreres noe sted hos f.eks. politiet?

Vårt spørsmål er om hyppighet. Hvis vi finner ut at dette er noe vi vil gjøre igjen, hvor lenge burde man vente mellom hver gang? Fra det vi har hørt har vi fått inntrykk av at minst 1-2 måneder er anbefalt. Hvor lenge mener dere man burde vente?

På forhånd takk for hjelpen.

Mann, 24 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dere er på utkikk etter informasjon om trygg rusbruk. Trygg rusbruk er neppe noe som eksisterer. All bruk av alle typer rusmidler medfører en risiko som aldri kan fjernes helt. Men, det finnes enkelte ting dere kan gjøre for å redusere risiko, og om dere har bestemt dere for å prøve MDMA, er det viktig å tenke gjennom risikoreduserende tiltak.

Testkit kan bidra til å redusere risiko, men det gjør det ikke til trygt å ta rusmidler, både fordi testkits aldri kan garantere riktig analyse, men også fordi det er andre faktorer som kan spille inn på rusopplevelsen/episoden (psykisk tilstand, disposisjoner, osv.). Så til deres spørsmål.

Vi er ikke kjent med at testkit er ulovlig å kjøpe fra utlandet, og så vidt vi vet, er det mulig å få tak i testkit også på norske nettsider.

Når det gjelder hyppighet kan vi ikke gi noe godt eller sikkert svar på dette. Vi antar at det du tenker på er mulige psykiske skadevirkninger ved for hyppig bruk. Mye tyder på at et regelmessig og hyppig forbruk kan gi relativt langvarige skader i sentralnervesystemet og særlig i produksjonen av serotonin, noe som kan påvirke blant annet humør og hukommelse. Det er imidlertid mer uklart hvor høyt forbruk som skal til for å få slike skader og om disse skadene er varige. Hvor lang tid det er anbefalt å vente mellom hver gang for å minimere risikoen for denne type skader, er det ikke noe entydig svar på, men det virker som om det er bred enighet om at det er snakk om måneder og ikke uker. Generelt sagt: jo mindre og sjeldnere, jo mindre risiko.

Et annet aspekt ved dette, er det psykologiske. Dersom dere har veldig gode opplevelser med MDMA, vil dette lett kunne bli noe dere tenker på i den tiden som går mellom hvert inntak. Da kan det fort bli slik at hver gang dere er ute på noe, og særlig dersom det er alkohol i bildet, vil fristelsen være der til å «toppe» opplevelsen, helst med MDMA. Det er nok en del mennesker som har opplevd å bli misbrukere tross at de hadde en plan om å bruke sjelden. Det er i hvert fall lurt å være oppmerksom på at dersom dere etterhvert tenker mye på å ta MDMA, er det i seg selv en god grunn til å ikke ta det.

Når det gjelder akutt risiko, finnes også dette ved inntak av MDMA. Vanlige bivirkninger er økt puls, økt blodtrykk og økt kroppstemperatur vanlige bivirkninger ved inntak. Fysisk aktivitet, som dansing, forsterker disse faktorene. Resultatet kan bli overbelastning på hjerte og kretsløp, som kan føre til hjerteinfarkt eller hjerneblødning. Personer med hjertefeil er spesielt utsatt, men det kan også skje friske personer. Heteslag kan også oppstå hvor kroppstemperaturen øker fra 37 til 41 grader eller mer, samtidig som kroppen tørres ut. Dette er svært farlig og potensielt dødelig. Selv om dette er sjeldent, er det viktig å ha dette med i risikoberegningen, og å ta forhåndsregler. For eksempel bør dere holde dere til en lav dose og ikke samtidig bruke andre rusmidler (dette gjelder også alkohol og legemidler – enkelte legemidler kan sammen med MDMA øke risikoen for serotonergt syndrom). Vær obs på at store doser MDMA ikke bare kan være farlig, men for svært mange gir det en dårligere og ubehagelig rusopplevelse.

Vi ønsker også å opplyse om at mange som har tatt MDMA får en ganske kraftig nedtur dagen etter, og ikke sjelden vedvarer denne nedturen i flere påfølgende dager.  Paranoia, tomhetsfølelse, nedstemthet og angst er vanlige symptomer, og kan vare noen dager etter inntaket.