Hei! Fra jeg var 16 og frem til jeg var 19-20 så røykte jeg en ganske betydelig mengde hasj. I en periode på ca ett år røykte jeg hver eneste dag, og i andre perioder en gang i uka. Mange av de klassiske tingene som skjer med stonere skjedde med meg: droppa ut av videregående, klarte ikke å opprettholde sosiale forpliktelser, slet med hukommelsen, sviktene motivasjon på alle områder i livet egentlig.

Mange av disse tingene kan jo ha ligget latent hos meg før hasjen kom inn i bildet, men jeg er ganske sikker på at hasj utløste en del angst og depresjon hos meg. Jeg slutta helt med hasj rundt 20-21, men jeg sliter fortsatt med alle disse tingene som jeg beskrev. Føler at hjernen min er ødelagt for livet, og at jeg vil være i denne litt «sløve» tilstanden resten av livet mitt. Går til terapi og alt, men opplever ikke at det hjelper.

Ble sikkert en del mer personlig informasjon i dette spørsmålet enn i typiske rustelefon-spørsmål, men det jeg lurer på er hva typiske langtidsvirkninger hasj-bruk i tenårene har på hjernen og om det kan bli bedre. Forstår selvsagt at svaret er sammensatt og komplekst, men setter pris på svar uansett.

Mann, 25 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Det er riktig som du sier avslutningsvis – dette er sammensatt og komplekst. Likevel er det mye som tyder på at kognitive svekkelser som følge av et høyt cannabisforbruk i de fleste tilfeller er reversible etter en viss tid. Hvor lang tid det vil være snakk om er riktignok vanskelig å si noe sikkert om, her vil det være store individuelle forskjeller. Forskningen er ganske delt på dette området, noe som gjør det desto mer krevende å forutsi et presist hendelsesforløp. Forholdet mellom cannabisbruk og ulike psykiske plager er dessuten ganske omdiskutert, og det er i prinsippet fullt mulig at symptomene du opplever helt eller delvis handler om andre ting enn din cannabisbruk, som f.eks. en underliggende sårbarhet som er typiske for deg og din personlighet, latente problemer o.l., som har eller ikke har vært utløst/forsterket som følge av cannabisbruk. I tillegg er det jo også slik at mange opplever gradvis svekkelse av kognitive funksjoner med alderen, selv om dette riktignok kanskje er litt søkt å trekke fram tatt i betraktning din forholdsvis unge alder.

Så her er det kanskje ikke så mye mer du kan gjøre enn å ta tiden til hjelp, og håpe på det beste. Forsøk å fylle tiden din med positive og konstruktive aktiviteter, fortsett med terapi, vær sosial i den grad dette er mulig, forsøk å føre en mest mulig sunn livsstil – dette er samlet sett ting som forhåpentligvis vil kunne forbedre din livskvalitet og mentale helse.

Du er selvsagt også velkommen til å kontakte oss på telefon eller chat i åpningstidene dersom du ønsker en utdypende samtale om dette.