Hei! Hva er egentlig rusmisbruk?

Kvinne, 17 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Det er et godt spørsmål. Det finnes sikkert litt ulike definisjoner på rusmisbruk, men her er én ganske vanlig definisjon:

Dersom en person (i) bruker et rusmiddel over tid, (ii) på en måte som er/kan være skadelig og (iii) den personen selv erkjenner at det/kan være er skadelig, men (iv) allikevel ikke slutter (eller reduserer), da kalles det for misbruk.

Det vil si:

Denne definisjonen minner nok en del om definisjonen på avhengighet. Men, når det gjelder avhengighet, er det flere faktorer som spiller inn (f.eks. toleranse, abstinenser og andre). Du kan se mer på en artikkel om dette hvis du er interessert.