Dette er en skoleoppgave som jeg har lit problemer med å finne informasjon om.
Hva gjør dagens samfunn for å forebygge helseskader. Hva kan bli gjort for å forebygge helseskader?
hvilken effekt har kommet av å forebygge helseskader?

Mann


RUStelefonen svarer:

Vi kan nok ikke gjøre oppgaven for deg, og det er heller ikke en oppgave om rus så vidt vi forstår. Hvis du da ikke mener helseskader forårsaket av rusbruk? Vi kan uansett legge ved et par lenker til sider hvor du kan finne relevant informasjon.