I ein tv-serie forklarte ein karakter at han brukte høgst 30 mg til dagen for å roe seg ved engstelege/depressive anfall, og at han trygt kunne ta denne dosen utan å bli avhengig, fordi meir enn det ville auke toleransen. Er det sant? Er liksom 30 mg morfin ufarleg å ta dagleg? Det høyrest jo heilt galt ut. Mot abstinensbesvær brukte han 8 mg Subutex. Betyr det at han i praksis er morfinavhengig, men medisinerer seg sjølv med Subutex for å ikkje oppleve abstinensar?

Kvinne, 22 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Når det gjelder avhengighet av morfin er det svært individuelt, og en bør skille mellom fysisk og psykisk avhengighet. Noen kan bruke det over lengre tid som smertelindring ved sykdom uten å oppleve psykisk avhengighet. Men, de fleste vil uansett oppleve abstinenser som fysisk og psykisk ubehag dersom bruken opphører etter lengre tids bruk. Daglig bruk av 30 mg morfin er ikke nødvendigvis et spesielt høyt forbruk, men uansett dosen vil toleranse for stoffet oppstå. Over tid vil personen trenge høyere doser for å oppnå samme effekt. Om personen du refererer til er avhengig eller ei, eller om han bruker Subutex for ta abstinensene er ikke godt å si. Vi er ikke kjent med at leger i noen særlig grad skriver ut morfinpreparater for å dempe angst og depressive anfall. Det finnes andre gode medikamenter for det, og også medikamenter som ikke er så avhengighetsskapende som morfin og Subutex.

Du kan lese mer om avhengighet på dette faktaarket fra Folkehelseinstituttet og opioider på vår hjemmeside.